กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕