ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว วิมลสิริ โมรีย์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว วิมลสิริ โมรีย์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู : ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนโสกห้างศึกษา จ.ขอนแก่น