ขอแสดงความยินดีกับ นายนาวิน อินโสภา

ขอแสดงความยินดีกับ นายนาวิน อินโสภา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู : ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา จ.ขอนแก่น