ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปี 3 รุ่น 8 ในโอกาสสอบไล่ได้บาลีศึกษา 4 ประโยค @วัดธาตุ จ.ขอนแก่น