ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวรินทร์ แย้มพยุง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวรินทร์ แย้มพยุง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จ.เพชรบูรณ์