ขอแสดงความยินดีกับ นายชินวัตร สีสันต์

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินวัตร สีสันต์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นพนักงานราชการ @โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง จ.ชัยภูมิ