ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชาติ ชมภูพื้้น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชาติ ชมภูพื้้น ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล จ.ตราด