ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ เริงชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ เริงชัยภูมิ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ กรุงเทพมหานคร