ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรสร แสงวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรสร แสงวิชัย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด จ.สกลนคร