ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ เสนาพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ เสนาพันธ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็น ข้าราชการครู : ครูผู้ช่วย @โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ จ.เลย