ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐรัตน์ พินิจมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐรัตน์ พินิจมนตรี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี จ.ปราจีนบุรี