ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรวดี ฝ่ายสีลา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรวดี ฝ่ายสีลา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @ โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน จ.ปราจีนบุรี