ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งฤดี ขานมา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งฤดี ขานมา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก จ.หนองคาย