ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศรา ชัยปาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศรา ชัยปาน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนชุมชนบ้านหนอปรือ จ.ชลบุรี