ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนาพร ถีระสา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนาพร ถีระสา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง จ.ขอนแก่น