ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรีพร ศรีอุทธา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรีพร ศรีอุทธา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด จ.ขอนแก่น