ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ ใอจ้อย

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ ใอจ้อย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จ.ขอนแก่น