ขอแสดงความยินดีกับ สิบตำรวจตรี ปฏฺิวัติ เรืองธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ สิบตำรวจตรี ปฏฺิวัติ เรืองธรรม ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปัจจุบันเป็นข้าราชการตำรวจ @ กองร้อยที่ 3 สังกัดตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร