ขอแสดงความยินดีกับ นายธนชิต สนทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนชิต สนทอง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ @ โรงพยาบาลมุกดาหาร
leo.