ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ นารถน้ำพอง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ นารถน้ำพอง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @ โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน จ.ขอนแก่น