มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
Slide 2
With academic knowledge and moral ethics.
Study with Happiness

Mahamakut Buddhist University, Khonkaen, Thailand

Slide 2
With academic knowledge and moral ethics.
Study with Happiness

Mahamakut Buddhist University, Khonkaen, Thailand

Slide 2
With academic knowledge and moral ethics
Open House Project for Higher Education 2023

Mahamakut Buddhist University Isan Campus

Slide 8
Academic Excellence Based on Buddhism
Our Students Practise Meditation 2565

Mahamakut Buddhist University Isan Campus, Khonkaen, Thailand

Slide 3
ทุกกิจกรรมคือประสบการณ์และการเรียนรู้
Motivation is what sets you in the motion

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐฺ เทวมานุเส

Slide 4
1 Centre , 7 Campuses, 3 Colledges
Move to Digital University together

Mamahakut Buddhist University Isan Campus

Slide 5
Flip, Transfer, adjust to get the change
Moral and Digital University

Knowledge and Wisdom organization, Moral and Digital University

Slide 6
Learning Through Play
Find a Class for your Children

learning from experience (Experiential Learning) is the process of building knowledge, skills and attitudes of learners to integrate to create new learning.

Slide 8
Buddhist University
upgrading Buddhism along with the science of human beings

Develop technology skills for students to adjust the demands of career skills in the digital age and support scholarships for ordained students who wish to study abroad.

Slide 8
The Propagation of Buddhism
Join to fill and empower the society in all sectors.

Upgrading Buddhist research to international dissemination for sustainable development and lifelong learning.

previous arrow
next arrow
The University : : MBUISC
Accepting new students for the academic year 2023 now

Mahamakut Buddhist University Isan Campus, MBUISC is accepting applications for new students, both regular (Monday-Friday) and special-time. (Saturday-Sunday) up to Master’s degree and Ph.D. To create graduates with knowledge and morality to support the Education Loan Fund (Student Loan).
– Regular session (Monday-Friday) tuition fee is 5,000 baht for ordination and 6,000 baht for lay or lay students.
– Special session (Saturday-Sunday) tuition fee 8,000 baht
Apply now, the number of student is limited.

The Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region 2-7 September 2022

Highlight : Mahamakut Buddhist University Isan Campus

Alumni Potential Development Training Program

On September 4, 2022, Mahamakut Buddhist University Isan Campus By Phra Maha Supachai Suphakitjo, Asst.Prof, Dr. held Alumni Potential Development Training Program. Lecturer Khamphiraphap Kongsamruay gave a lecture about How...

Open House for Higher Education 2022 -(Next)

On August 30, 2022 Mahamakut Buddhist University Isan Campus hold the project for students in Mathayom 6 from schools in Khon Kaen Province and inform the opportunity for students who...

Leaders must see with wisdom that Organizational interests are objectives and more important than personal interests, wealth, rank when they are leaders of educational organizations or administrators. whether at school or university level ... "Dare to change" is already the starting point for the development of education.

Phrakrusutheejariyawattra, Asst.prof, Dr.

Vice rector

0
Current Students
0
Academic Programs
0
Personnels
[ninja_charts id="3"]
[ninja_charts id="2"]
[ninja_charts id="1"]
[ninja_charts id="7"]
Bachelor Degree
Master Degree
Doctoral Degree

Ponglang-Isan-Noom-Prinya-Sao-Mahalai Band. mold clay to be star and mold the star to be superstar, prove that if you can dream, you can do it.

Phrakru Dhammabhisamai, Asst.Prof. Dr.

Director of Academic Service Center

Academic Programs News : Update

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ทอดถวาย ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม : ใบบุญบ.ดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 กิจกรรม “ทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน” คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ณ วัดมรรคสำราญ บ.ดอนหญ้านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล 1 ส่วนกลาง 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย 1 และโรงเรียนสาธิตฯ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ โรงแรมบายาสิตา ขอนแก่น โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นวิทยากร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา

นักศึกษา มมร.อส.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน รายละเอียดจตุปัจจัย 4,100 บาท เทียนพรรษา 1 คู่ =570 ธูป 1 กล่อง = 85 ผ้าอาบน้ำฝน 1 ผืน =100 สังฆทาน 2 ชุด = 355 , 290 น้ำ 3…

โครงการอบรม TOEIC วันที่สาม มมร.อส.

อบรม TOEIC วันที่สาม สำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีวิทยากร คือ อ.กิตติพงษ์ ทองสมบัติ ฺฺBangkok post journalist/อาจารย์ และพระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในส่วนของ TOEIC Reading

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2565 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 การจัดโครงการครั้งดำเนินการไดดด้วยดี ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ที่ให้ความเมตตามาเปิดโครงการและบรรยายพิเศษให้กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพระมหาศุภชัย สุภกิจจฺโจ, ผศ.ดรผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ที่ให้ความเมตตามาพบปะนักศึกษา มอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทก่อนปิดโครงการขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์มณเฑียร งามแก้ว, อาจารย์ปาณัฐ สุวิทยศักดิ์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ ใอจ้อย และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณโครงการดีๆ หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านเช่นเคย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กิจกรรม “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย” โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยณ ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งกิจกรรมการแข่งขันมากมาย มีโรงเรียนจากหลายแห่งให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Sorry, no posts were found.

Master Degree News

Sorry, no posts were found.

Doctoral Degree News

Lifelong Learning is endless learning. Learn anywhere, anytime (Anywhere Anytime) can learn for lifetime. No restrictions and ready to change. on the basis of sustainable morality.

Phrama Suphachai Suchaccio, Asst.Prof. Dr

Director of Isan Colledge

Tuition Frees

Booking Schedule : Sirinthon Hall / Mr.Suttipong Sayaphat 095-657-6864 or Mr.Praiwan Keawphaitoon 063-396-2904

Admissions

Choose your favorite programs that you need to be the quality graduate with intensive academics and ethics, there are 9 programs  and support Student Loan Funds. Click on the Apply button below.

Information Systems

Research and Article Database

Academic Journals

สอบถามได้นะครับ